Blue Key Turkey

Vizyonumuz
Orman Ürünleri sektöründe oluşan çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin, gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini zorunlu kılmaktır.
 

Vizyonumuz, önem verdiğimiz ilke ve değerlere bağlı kalarak, tanırım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetleri kusursuzca tamamlayarak orman ürünleri sektöründe lider kuruluşlardan biri olmayı sürdürmektir.
 

Misyonumuz
Çalışanlarımızın motivasyonunu ve müşterilerimizin memnuniyetini birincil konumda muhafaza etmek amacıyla içinde bulunduğumuz orman ürünleri sektöründe daima ileri teknolojiyi takip ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak misyonumuzdur.


 

Saygılarımızla,